Five Winds School of Tai Chi Chuan  
        (Glasgow)
 
Today’s analysts largely identify Tai Chi as beginning with Chen family, and the prior period (and true roots)   
is open to much speculation.
 Chang San Feng   Various Taoists of uncertain background Chiang Fa
  14 th Century AD                                  18 th Century AD
                  Chen Chang xing        
                      
           ___________________________
                              
       Chen Keng-yun              Yang Lu-chan
                              
           ___________________________________
                                   
       Wang Lan ting        Yang Pan-hou     Yang Shao-hou
                                   
        Ching Yat          Wu Quan-yu       Yang Cheng Fu YANG STYLE 
                                            
         Qi Ke-san         Wu Jian-chuan  WU STYLE 
                        
        Qi Min xuan ----------- Cheng Wing-kwong
                  
               Cheng Tin Hung   WU-CHENG  
                                                  STYLE
                             
               Ian Cameron 
        (Five Winds School TCC, Wu-Cheng Scotland)   Stephen Douglas 
                  
          Wudang_Tai_chi_Glasgow.htmlWudang_Tai_chi_Glasgow.htmlWudang_Tai_chi_Glasgow.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2